Agrarische betonproducten voor de landbouwer

Betonvloeren de Ronde heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van, hokinrichtingen, voergangen, varkensstallen, kippenschuren, kavelpaden, spuit- en spoelplaatsen, siloplaten en andere agrarische betonproducten voor de landbouwer.

Vraag naar agrarische betonproducten neemt toe

Er is de laatste jaren veel vraag naar functionele verharding in het agrarisch bedrijf. En de behoefte neemt de komende jaren alleen maar toe. Daar zijn goede redenen voor. Bij de aanvoer en afvoer van producten worden gebruik gemaakt van steeds zwaardere transportmiddelen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van grote en zware landbouwmachines. Een goede stevige en duurzame ondergrond is belangrijk voor de bewaring van uw kuilgras en maïs.

Het is dus duidelijk dat bij veel toepassingen het belangrijk is dat de verharding van een zeer goede kwaliteit is.